Mitkä ihmeen IT-ehdot?

IT-ehdot

Crafthousen 20-vuotisen taipaleen aikana ollaan solmittu monen monta sopimusta ja niissä liitteenä ovat olleet tuoreimmat IT-ehdot. Tässä blogissa pääset tutustumaan lyhykäisesti mitä IT-ehdot ovat ja miksi niihin kannattaa syventyä.

Kysymykseen mitä IT-ehdot ovat, vastaa tyhjentävästi it-ehdot.fi verkkosivuston etusivun kaneetti ”IT-sopimusehdot ovat IT-palveluita toimittavan yrityksen ja palvelun tilaajan väliset kotimaiset sopimusehdot. Ehdot helpottavat IT-palveluiden hankkimista ja niistä sopimista.” Ja mehän Crafthousella olemme täysin samaa mieltä!

IT-ehdot pähkinänkuoressa pitää sisällään 11 sopimusehtoliitettä sekä 10 sopimusmallia, joita yritys voi halutessaan käyttää sopimuspohjina. Jokaisella sopimusehtoliitteellä on oma sovellusalansa, jolla turvataan esimerkiksi tiettyä palvelusopimuksen vaihetta ja varmistetaan prosessin jouhevaa kulkua. 

Sopimusehtoliitteet kattavat seuraavat aihealueet:
 
• YSE (yleiset sopimusehdot)
• EVT (erityisehtoja valmisohjelmistojen toimituksista)
• ETP (erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista – tämä koskee pilvipalveluita)
• EOY (erityisehtoja ohjelmistojen ylläpitopalveluista)
• ELT (erityisehtoja laitetoimituksista)
• ELH (erityisehtoja laitteiden huoltopalveluista)
• EKT (erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä)
• EJT (erityisehtoja tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksista)
• EHK (erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä)
• EDH (erityisehtoja datan hyödyntämisestä)
• EAP (erityisehtoja konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista)

Ylläolevien lisäksi liitteet Liiketoiminnan eettisistä periaatteista sekä tietenkin IT-ehtojen käyttöohjeet. Käyttöohjeiden kaverina löytyy selkeä kaavio, mikä auttaa havaitsemaan mitä ehtoa sovelletaan missäkin tilanteessa.

Ymmärrettävästi IT-ehdoissa on paljon luettavaa ja niiden läpikäyminen saattaa tuntua aikaavievältä mutta niihin tutustuminen kannattaa, sillä niissä turvataan asiakkaan oikeuksia monelta kantilta. Niistä käy ilmi mm. missä ajassa ja missä muodossa reklamaatio oikeaoppisesti kannattaa tehdä, mitä palveluntarjoajalta sopii odottaa esimerkiksi laitetoimituksen jälkeen sekä millaista huoltoa asiakas saa vaatia. Myös yksityiskohtaiset pykälät henkilötietojen käsittelystä on nykypäivänä kuumaa tavaraa, sillä EU:n kaikissa maissa vuonna 2018 voimaan astunut GDPR-laki on pitänyt huolta entistä tarkemmasta henkilötietojen käsittelystä. IT-alalla toimiville yrityksille ehdot ovatkin jokapäiväistä kauraa mutta kannattaa muistaa, että ehdoista tulee muutaman vuoden välein aina uusi versio, josta löytyy tuoreimmat päivitykset aiheisiin. Tällä hetkellä voimaan on astunut IT2022-ehdot ja ne ovat saatavilla suomen- sekä englanninkielellä. Yritys, joka haluaa soveltaa IT-ehtoja osana sopimusta tulee hankkia voimassaoleva lisenssi, joka on kerrallaan voimassa yhden vuoden. Vuosilisenssi uusiutuu automaattisesti. Mitä useammat tuntevat IT-ehdot kattavasti, sitä sujuvampaa IT-hankinnoista sopiminen on.

IT-ehdot osana sopimusta siivittää yrityksien yhteistyökuviot sujumaan kuin tanssi! Mikäli IT-ehdot kiinnostaa enemmän, kannattaa käydä vierailemassa it-ehdot.fi sivustolla tai yksinkertaisesti ryhtyä Crafthousen asiakkaaksi, sillä me pidämme huolen, että palvelusopimuksen liitteenä löydät ajankohtaiset IT-ehdot!


Itsepalvelukassa – uhka vai mahdollisuus?
Itsepalvelukassojen suosio Suomessa on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla